Cookie beleid Eerbeekse Boys

De website van Eerbeekse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwens contact personen

SV Eerbeekse Boys heeft eigen Vertrouwens Contact Personen (VCP’s)

Sinds dit jaar beschikt de SV Eerbeekse Boys over twee Vertrouwens Contact Personen (VCP), te weten mw. A Bouman en Mw. W te Braak. Beide dames zijn huisarts te Eerbeek.  Hiermee is de wens van het bestuur in vervulling gegaan. Het bestuur is heel blij dat beide dames deze rol voor Eerbeekse Boys  willen invullen. 

De huisartsen zijn te bereiken via het tel nr van de desbetreffende praktijk waar zij werkzaam zijn. Zie de details onder aan deze informatie.

Als het heel dringend is kan er ook contact opgenomen worden met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. Deze hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12 - 16 uur. Het telefoonnummer is 0900 - 202 55 90. (€ 0,10 per minuut) of per e-mail via [email protected] en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Waarom een VCP?  

Ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van ongewenst gedrag, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt kunnen vinden binnen de vereniging. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een veilig luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor kunnen pijnlijke situaties voor slachtoffers blijven voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig.

 Rol VCP

De VCP is contactfunctionaris van de vereniging of bond, betreffende seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. 

Taken van de VCP:  a. eerste opvang/aanspreekpunt;  b. doorverwijzen;  c. preventieactiviteiten. 

 Ad a. Eerste opvang:  De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.  De VCP:  • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn taak;  • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;  • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB. 

 Ad b. Doorverwijzen:  De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat,  politie en/of andere hulpverleners. 

 Ad c. Preventieactiviteiten  De VCP:   • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport;  • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.  

Randvoorwaarden  De VCP:  • is geen bestuurslid en ook geen lid van Eerbeekse Boys  • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur, in dit geval de voorzitter  • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures. 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid:

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de VCP. De informatie die een VCP van klager, beschuldigde of bestuur ontvangt is strikt vertrouwelijk.

Mede door de professionele eed van vertrouwen en geheimhouding van onze VCP’s is dit heel goed gewaarborgd. (Wetboek van Strafrecht 260, geen verschoningsrecht). Deze vertrouwelijkheid en anonimiteit hebben echter begrenzingen. Er bestaat namelijk een wettige meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten.

Anonimiteit kan in die situaties niet wettelijk worden gegarandeerd. De vertrouwelijkheid ten opzichte van de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signaleringen en adviesfunctie. In de praktijk blijkt dit soms onwerkbaar. Bij de integriteitaantasting zijn de belangen van de organisatie ook in het geding en het kan soms niet anders dan een melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht brengen. 

De VCP’s overleggen jaarlijks met het bestuur van de vereniging over het aantal meldingen, de aard van de meldingen en over de preventieactiviteiten die zijn ondernomen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in het jaarverslag. 

En verder:

De VCP’s zijn er niet alleen voor het directe contact tussen klager/slachtoffer en de VCP maar ook leiders, trainers of anderen die ongewenst gedrag waarnemen of foute signalen mee krijgen kunnen zich direct bij de VCP’s melden. 

Zorg ervoor om met minimaal 2 volwassenen in de kleedkamer te zijn of helemaal niet wanneer het om jeugdspelers gaat

Zie erop toe dat er geen fotos en/of filmpjes gemaakt worden met telefoons in de kleedkamers.

Een vertrouwde en veilige sportomgeving maak je met elkaar!

Bereikbaarheid Dr A Bouman:   

Huisartsenpraktijk Bouman

Loenenseweg 88a, 6961 CT Eerbeek

Tel nr: 0313-651400

 Bereikbaarheid Dr W te Braak:

Huisartsenpraktijk Maas

Tullekenweg 14, 6961 EM Eerbeek

Tel nr: 0313-651213

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!